Poistenie ku karte

Vďaka poisteniu od České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. zabezpečíte seba i Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo úmrtie. Podľa ustanovenia o poistení Vašej úverovej zmluvy môžete k Vašej karte dohodnúť príslušné poistenie: Poistenie schopnosti splácať alebo Poistenie výdavkovPoistenie zneužitia karty. Poistenie si môžete uzatvoriť pri aktivácii karty, ale taktiež neskôr na telefónnom čísle 0850 003 010, kde Vám oznámia postup pre dohodnutie poistenia. Sadzby poistenia sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a odmien.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI?

 • Volajte:
  • 0850 850 150 (po–pi 8.00–18.00 hod.)
 • Mailujte:
 • Píšte:
  • Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s.
   Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
 • Informujte sa na:

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia sa riadia poistnou zmluvou a poistnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na stránkach www.homecredit.sk alebo na www.zdravi.cz/sk.

Pre nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“. Nájdete ho na www.zdravi.cz/sk, www.homecredit.sk alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky a písomne poštou. Tlačivo jednoducho vyplníte a odošlete poisťovni.

 

V prípade zmeny v poistení Vás budeme o týchto zmenách informovať písomne alebo prostredníctvom webovej stránky www.homecredit.sk.