Ako peniaze na kartu vraciate

Mesačnú splátku je potrebné zaplatiť tak, aby bola pripísaná na účet najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca od čerpania. Peniaze na kartu vraciate v mesačných splátkach jedným z dvoch spôsobov:

  • bankovým prevodom zo svojho bežného účtu v ktorejkoľvek banke v SR
  • poštovým poukazom, ktorý nájdete v každom výpise.

Mesačne stačí splácať len 4 % z nesplatenej dlžnej sumy (min. 12 €). V prípade, že budete využívať služby splátkových programov, bude súčasťou mesačnej splátky tiež jedna splátka z každého splátkového programu. Celková mesačná splátka tak bude tvorená ich súčtom. Aktivovanú službu splátkové programy si môžete tiež kedykoľvek nechať telefonicky zrušiť. V tomto prípade volajte na telefónne číslo 0850 003 010.

 

NOVINKA! Ponúkame novú službu "Elektronické mesačné výpisy", vďaka ktorej budete poznať výšku svojej splátky s predstihom.

Služba Elektronické mesačné výpisy je ZADARMO. Stačí zaslať email na adresu posta@homecredit.sk, kde uvediete svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a číslo zmluvy alebo variabilný symbol. Službu si tiež možete zariadiť telefonicky v pracovných dňoch medzi 8 a 18 hodinou na telefónnom čísle 0850 111 118.